Makro: Rekordní propad HDP v 1Q

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T Redakce

HDP podle předběžného odhadu v 1Q mezikvartálně propadlo o 3,6 % q/q (+0,5 % ve 4Q) a meziročně česká ekonomika klesla o 2,2 % r/r. Jde o první pokles HDP od roku 2013. Zveřejněný výsledek, vzhledem k míře nejistoty, byl blízko očekávání trhu (-3,4 % q/q; -2,0 % r/r). Statistický úřad v komentáři velmi stručně uvedl, že vývoj HDP v 1Q srážel hlavně propad zahraniční poptávky a investic. Naopak pozitivní vliv měly vyšší vládní výdaje. Data za HDP ukazují, že českou ekonomiku již v 1Q výrazně zasáhl vliv Covid-19. Mezikvartální pokles HDP v 1Q (-3,6 % q/q) je dokonce nejhlubší v celé historii časové řady od roku 1996. Jinými slovy, již v 1Q, kdy ještě 2 měsíce byly bez větší vlivu, došlo v české ekonomice k hlubšímu propadu než na přelomu 2008/2009 (-3,5 %). Přitom hlavní dopad celého vlivu Covid-19 čekáme až v 2Q, kdy by pokles HDP měl být více než 2násobný (cca -10 % q/q).  Za celý rok čekáme propad české ekonomiky na úrovni 10 %.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.