Rustonku získal nový majitel

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Podle informací deníku E15 se novými majiteli kancelářského komplexu Rustonka stala korejská společnost Hana Alternative Asset Management a evropský správce majetku White Star Real Estate. Předchozí majitel J&T Real Estate již v březnu potvrdil, že o prodeji jedná. Prospekt certifikátů Rustonka 0,0/2021 uvádí, že pokud jejich emitent Gramexo získá prostředky z prodeje podílu ve společnosti Rustonka Development nebo prostředky za prodej aktiv této společnosti, učiní certifikáty předčasně splatnými. Očekáváme, že tyto podmínky budou naplněny a certifikáty předčasně splaceny. Nejdříve může dle prospektu ke splacení dojít v září 2019.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.