ČNB zvýšila sazbu proticyklické kapitálové rezervy

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Česká národní banka zvýšila sazbu proticyklické kapitálové rezervy o 0,5 p.b. na 2,5 % s platností od 1. dubna 2023. V současné době je tato sazba na úrovni 0,5 % s tím, že k jejímu zvýšení o 0,5 p.b. dojde od 1. července a následně každé 3 měsíce až na zmíněnou úroveň. Vzhledem k silné kapitalizaci sektoru nepředstavuje zvyšování sazby zásadnější problém pro jednotlivé banky.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.