Moneta: Podle představenstva je dobrovolná nabídka v souladu se zájmy Monety

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Představenstvo společnosti v pátek po zavření trhu zveřejnilo své stanovisko k návrhu dobrovolného odkupu akcií ze strany PPF. Podle představenstva je navrhovaný dobrovolný odkup akcií v souladu se zájmy Monety, jejích akcionářů, zaměstnanců, vkladatelů a dalších věřitelů. Hodnota Monety na základě ocenění vycházejícího ze současného výhledu budoucího hospodaření společnosti, které představenstvo nechalo zpracovat, vychází na 38 – 49 mld. Kč, tedy 74 – 96 Kč na akcii. Nabízená cena 80 Kč je tak v rámci tohoto intervalu.

Ohledně návrhu podmínek případné akvizice Air Bank a přidružených společností představenstvo uvedlo, že nemá v současné době dostatek informací, aby se k nabídce vyjádřilo, nicméně je připraveno o případné akvizici jednat. Moneta dále uvedla, že obdržela vyjádření od dvou dlouhodobých investorů (Petrus Advisers a Franklin Templeton) a obě jsou k navrhované akvizici negativní. Ke schválení akvizice by bylo potřeba 75 % hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě, což znamená, že by PPF musela získat poměrně velkou podporu dalších akcionářů.

Z našeho pohledu není vyjádření managementu výraznějším překvapením. Přestože je podle našeho názoru fundamentální hodnota společnosti vyšší, nabízenou cenu 80 Kč považujeme vzhledem k 19% prémii vůči tržní ceně před zveřejněním návrhu za atraktivní pro investory s kratším investičním horizontem. Očekáváme, že vzhledem k dobrovolné nabídce a možnosti povinné nabídky po případném dokončení akvizice, se cena akcií nyní stabilizuje mírně pod 80 korunovou hranicí.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.