Makro: Míra inflace v září klesla na 6,9 %

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. V září meziroční míra inflace nečekaně razantně klesla na 6,9 % r/r (8,5 % r/r v srpnu; oček: 7,6 %), což je nejnižší hodnota od prosince 2021. Za poklesem stál hlubší pokles cen potravin a energií, které se navíc srovnávají se zvýšenou základnou loňského roku. Ceny potravin (-1,6 % m/m) výrazně klesly přes řadu položek, kdy se vedle sezónního poklesu projevuje i předchozí propad cen zemědělských výrobců. Meziroční pokles cen potravin zpomalil (6,0 % r/r vs. 7,9 % r/r v srpnu) a z celkové míry inflace odebral 4 desetiny. Vedle toho došlo k prvnímu poklesu cen zemního plynu (-3,6 % m/m) a elektřiny (-2,0 %), které z celkové inflace odebraly 1 procentní bod. Z hlediska sezónních výkyvů po skončení letní sezóny poklesly ceny dovolených (-22 % m/m), a naopak se se začátkem školního roku zvýšily ceny v oddíle vzdělávání (+5,8 % m/m). V září také v reakci na růst cen ropy došlo k dalšímu zdražení pohonných hmot (+2,8 % m/m).

Pokles míry inflace kvůli bazickému efektu se z velké části již vyčerpal, když inflace zpomalila z téměř 18 % v lednu na 7 % v září a ve zbytku roku by inflace měla kolísat kolem 8 %. Příští rok očekáváme inflaci kolem 3 %. Dosud jsme jako hlavní scénář očekávali, že ČNB po zbytek roku ponechá úrokové sazby beze změny (7,00 %). Ovšem poslední výsledky inflace a posun v komunikaci ČNB zvyšují šance, že již na konci letošního roku dojde k prvnímu snížení sazeb o 25 bazických bodů, možná již v listopadu. Úvahy o snižování sazeb může tlumit oslabení koruny, které má podobný dopad jako pokles sazeb.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.