Rok 2022 byl pro J&T FINANCE GROUP SE opět výjimečný

3-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceRok 2022 byl pro J&T FINANCE GROUP SE opět výjimečný
#Úspěch#Byznys#Trendy

Skupina vykázala nejvyšší provozní zisk ve své historii, a to především zásluhou rekordních úrokových výnosů reflektujících nárůst úvěrového portfolia a vysoké tržní sazby. Významný byl také příspěvek výnosů z poplatků spojený s nárůstem spravovaného majetku. Zisk po zdanění v roce 2022 činil 162,6 milionu EUR.

„Zisk po zdanění ve výši 162,6 milionu EUR sice představuje mírný pokles oproti předchozímu období, avšak bližší pohled na jednotlivé položky výkazu zisků a ztrát dokládá, že v zásadních kategoriích byl uplynulý rok opět výjimečný,“ konstatuje Igor Kováč, finanční ředitel skupiny J&T Finance Group SE.

K rekordnímu provoznímu zisku ve výši 258,7 milionu EUR v historii skupiny přispěly jak rekordní úrokové výnosy reflektující nárůst úvěrového portfolia a vysoké tržní sazby, tak příspěvek výnosů z poplatků spojený s nárůstem spravovaného majetku. „Negativní dopad do zisku skupina zaznamenala převážně z titulu tvorby opravných položek spojených se znehodnocením ruských a ukrajinských aktiv.“ uvádí Kováč.

Růst skupiny se projevil také na celkových aktivech, která poprvé překročila 14 miliard EUR. Růst majetku doprovodilo adekvátní zvýšení přijatých depozit při stabilním poměru poskytnutých úvěrů klientům ku přijatým vkladům od klientů.

Bilanční suma vzrostla v roce 2022 o 6,9 % na 14,6 miliardy EUR. Tento růst je představován nejen růstem úvěrového portfolia (+186 milionu EUR), ale zejména navýšením expozic vůči centrálním bankám. Skupina je nadále dostatečně kapitálově vybavena. Ke konci roku 2022 operovala s celkovým poměrem regulatorního kapitálu ve výši 16,66 % a v průběhu roku plnila všechny interní i regulatorní limity.

Silnější pozice na trzích

J&T FINANCE GROUP SE rovněž posílila svou pozici na kapitálových trzích – v listopadu dokončila akvizici kontrolního podílu v investiční společnosti AMISTA patřící k největším českým správcům fondů kvalifikovaných investorů. Významně také narostl objem aktiv v majetku fondu J&T ARCH INVESTMENTS, který překročil hranici jedné miliardy eur. „V roce 2022 patřily akcie fondu mezi pět nejlikvidnějších titulů na pražské burze,“ upozorňuje Adam Tomis, člen investičního výboru fondu. Expandovala i v oblasti bankovnictví, když v březnu 2023 otevřela v Německu čistě digitální banku pod názvem J&T Direktbank, která jí pomůže se sběrem eurových depozit.

Úspěch v podobě mezinárodního ratingu

Velkým úspěchem je pro skupinu zisk investičního ratingu Baa2, který mezinárodní ratingová agentura Moody’s udělila v lednu 2023 J&T Bance, což ji řadí po bok několika elitních českých a slovenských firem, které dosáhly na rating této úrovně. „Rating investičního stupně skupině otevírá příležitost získávat kapitál na evropských a světových trzích,“ upozorňuje na jednu z výhod ratingu Štěpán Ašer, člen představenstva skupiny J&T Finance Group SE a generální ředitel J&T Banky.

Cíl na další období – růst a jít bok po boku

Úspěch J&T FINANCE GROUP SE bude v následujících letech determinován tím, jak se dokáže vypořádat s výzvami, které před ní stojí. „Válka na Ukrajině a nejistý geopolitický vývoj, jen pomalu klesající inflace, predikce nulového, nebo dokonce lehce záporného hospodářského růstu – to vše jsou aspekty, které dopadají negativně na finanční svět a důvěru investorů. Pokud chceme v tomto prostředí uspět, musíme mít odvahu dělat věci jinak, hledat nová řešení a příležitosti a být na sebe nároční, aby překonávali očekávání své i druhých,“ uvádí Ašer. Hlavní strategií a cílem skupiny tak zůstává vytváření přidané hodnoty propojováním kapitálu a příležitostí. Skupina chce dále růst a jít bok po boku se svými klienty a partnery.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.