PMČR: Výsledky za 1H23 výrazně pod odhady

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Philip Morris ČR (PMČR) dnes ráno zveřejnil své výsledky za 1H23. Celkové konsolidované tržby mírně klesly (-1 %) na 9,7 mld. Kč a výrazně zaostaly za našimi odhady (10,7 mld. Kč). Pod naším očekáváním skončily všechny 3 segmenty, tedy ČR, Slovensko i výrobní služby. EBITDA dosáhla 2,2 mld. Kč (-12 % r/r) a čistý zisk 1,7 mld. Kč (-10 % r/r). Za tímto propadem jsou především vyšší výrobní náklady v důsledku vysoké inflace. V České republice klesl tržní podíl společnosti z 39,9 na 39,6 %, na Slovensku byl pak propad výraznější (z 56,0 na 53,7 %). Zároveň pokračuje trend přechodu kuřáků z cigaret na bezdýmové produkty, které však s sebou nesou nižší marže pro společnost. Celkově výsledky hodnotíme negativně, a to jak z důvodu absence růstu tržeb, tak z důvodu vyššího růstu nákladů oproti našim očekáváním. 

IFRS kons. (mil. Kč)1H231H22r/roček. J&T
Tržby9 7119 810-1 %10 700
EBITDA2 1732 465-12 %%2 580
   EBITDA marže22,4 %25,1 %p.b.24,1 %
EBIT1 8262 119-14 %2 250
Čistý zisk1 6541 831-10 %1 819
Čistý zisk na akcii (p.a.)1 2041 334-10 %1 325

Zdroj: PMČR a J&T Banka


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.