Makro: Průmysl držela nahoře jen výroba aut

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Průmyslová výroba v červnu meziměsíčně vrostla o 0,9 % m/m (-1,9 % m/m v březnu) a v meziročním srovnání byla vyšší o 0,9 % r/r (+1,4 % r/r v květnu). Trendově se vývoj nemění. Nízká srovnávací základna se odráží ve výsledku výroby aut (+54 % r/r) a také navázaných oborů. Naopak výrazný útlum pokračuje u energeticky náročných oborů jako chemický průmysl, hutní výroba, výroba stavebních materiálu a skla, které vykazují výrazný pokles produkce o 10-20 %. Smíšené vyznění výsledků doplnilo, že celkové nové zakázky (-6 % r/r) poklesly, přitom zakázky ze zahraničí (-8 % r/r) klesaly pátý měsíc v řadě.

Výhled průmyslu dál zhoršují předstihové ukazatele u nás i v zahraničí (Německo), které jsou na 3letých minimech a naznačují výrazný propad produkce. Průmysl má před sebou řadu nejistot a rizik (drahé energie, vyšší úrokové sazby), pro letošní rok bude jakýkoliv růst dobrý výsledek.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.