Makro: V květnu pro vyšší sazby ČNB hlasoval Hampl

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. V pátek byl zveřejněn zápis ze zasedání bankovní rady ČNB (3. květen). Sazby zůstaly beze změny (2T repo 0,75 %), ale hlasování nečekaně nebylo jednomyslné (6:1), když podle zápisu pro zvýšení sazeb hlasoval viceguvernér Hampl. Zápis podle očekávání ukázal, že v bankovní radě pokračuje názorový spor, zda reagovat na rizika přehřívající se ekonomiky, nebo se více zaměřit na pokračující utlumený vývoj celkové inflace a uvolněnou politiku ECB. Zatím velká většina bankovní rady zůstává nakloněna druhé skupině argumentů. Nadále očekáváme, že letos ČNB nebude nespěchat se zvyšováním sazeb, které nepřijde dříve než na konci roku (listopad?). 


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.