VIG: Výsledky v souladu s již zveřejněnými předběžnými čísly

2-minutové čtení
J&T specialistaPojišťovna VIG reportovala za čtvrté čtvrtletí minulého roku 16% růst hrubého předepsaného pojistného na 3,0 mld. EUR a zisk před zdaněním 149 mil. EUR (+10 % r/r). Za celý rok pak byl zisk před zdaněním 562 mil. EUR i čistý zisk 466 mil. EUR v souladu se zveřejněnými předběžnými čísly z druhé poloviny února (560, respektive 460-470 mil. EUR).  Z pohledu celého roku VIG zaznamenala dvouciferný růst předepsaného pojistného ve všech segmentech s výjimkou jednorázového životního pojištění. K růstu zároveň přispěla akvizice maďarských a tureckých aktiv od pojišťovny Aegon. Po očištění o tento efekt konsolidace by za celý rok byl růst předepsaného pojistného 10%. Kombinovaný ukazatel (combined ratio) dosáhl 94,9 % (94,2 %). Management nezveřejnil žádný konkrétnější výhled hospodaření pro tento rok. Ze zisku minulého roku pak navrhne vyplatit dividendu ve výši 1,3 EUR na akcii (5,2% hrubý dividendový výnos).

Vzhledem k předchozímu zveřejnění předběžných čísel nevidíme v dnešním reportu žádné výraznější překvapení. Provozní výkonnost pokračuje v solidním růstu, který je podporován nejen růstem pojistného trhu v regionu, ale také akvizicemi. Mírným zklamáním je absence jakéhokoliv výhledu pro tento rok. Konferenční hovor k výsledkům společnost pořádá dnes od 15:00.

 

v mil. EUR4Q 20224Q 2021r/r
  Hrubé předepsané pojistné3 0292 61216%
  Čisté získané pojistné2 7902 44314%
  Výnosy z investic305101201%
  Náklady na pojistná plnění-1 859-1 67811%
  Provozní náklady-807-67320%
Zisk před zdaněním14913510%
Čistý zisk bez minorit16410162%

Zdroj: J&T Banka, VIG


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.