Legendární investor a alternativní investice

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Martin se jako portfolio manažer zabývá hledáním investičních příležitostí, tvorbou a zlepšováním investičního procesu, ale také čtením, psaním a dalšími činnosti s cílem zhodnotit prostředky klientů i JTFG.


Legendární investor a alternativní investice
#Trendy#Fondy

Pojďme si říct pár slov o dnes už bohužel zesnulé legendě investičního světa, kterou můžeme směle řadit mezi nejznámější velikány oboru, jakými jsou Warren Buffet nebo George Soros. Legendě, jejíž investiční přístup a desítky miliard vydělaných dolarů zanechávají dodnes silnou stopu.Řeč je o Davidu Swensenovi, portfolio manažerovi Yale Endowment, fondu stejnojmenné americké univerzity, který řídil mezi lety 1985 a 2020. Ještě úctyhodnější než takto dlouhá investiční kariéra je zhodnocení, kterého za tu dobu David dosáhl, a to 12,5 % ročně, tedy v průměru skoro o 3 % ročně více než populární S&P 500 index. Přepočteno na peníze, David by vám z jednoho milionu investovaného v roce 1985 vrátil v roce 2020 celkem 88 milionů, zatímco index „pouze“ 32.


Jedním z klíčových důvodů vynikající výkonnosti fondu Yale Endowment je jeho zaměření na dlouhodobé alternativní investice. Investice do soukromého kapitálu, rizikového (venture) kapitálu a hedgeových fondů. Tento typ investic s sebou sice obecně nese vyšší riziko, než mají čistě akciové nebo dluhopisové investice, zároveň ovšem, při správném výběru a diverzifikaci, vyšší průměrný výnos.


Investoři, kteří by se přístupem Davida Swensena chtěli inspirovat, by měli zvážit právě prezenci alternativních aktiv ve svých portfoliích. Samozřejmě je nutné vzít v potaz, že takové portfolio potřebuje relativně dlouhý investiční horizont ke svému zhodnocení, obzvláště v porovnání s dluhopisy a do značné míry i s akciemi. Při správné volbě alternativních aktiv vám však bude odměnou vyšší výnos než u „klasického“ portfolia tvořeného pouze dluhopisy a akciemi. Existují i investiční společnosti, které veřejnosti takové řešení nabízejí, tuším, že v J&T dva takové mají.  


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.