Makro: Obchodní bilance v říjnu opět s rekordním schodkem

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Obchodní bilance v říjnu skončila znova ve velmi hlubokém deficitu 18,2 mld. korun (+31 mld. v říjnu 2020). Jde opět o nejhlubší schodek obchodní bilance v historii časové řady (od roku 2005). Pokračoval vyhrocený trend z předchozích měsíců, kdy se otevřely nůžky mezi vývojem vývozu (-8 % r/r) a dovozu (+7 % r/r). Na jedné straně pokračuje oživení domácí poptávky (spotřeba + investice), které ještě doplnil dramatický nárůst cen komodit (hlavně ropa, plyn), což dále zvýšilo objem dovozů. Velký výpadek nastal u vývozu aut (-31 % r/r) kvůli výpadku ve výrobě. Za období leden-říjen obchodní bilance kumulativně vykázala přebytek 10 mld. korun (132 mld. vloni). V letošním roce obchodní bilance pravděpodobně poprvé od roku 2010 skončí v mírném deficitu (+180 mld. v roce 2020).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.