Makro: ČNB v březnu opět uprodala devizy za 300 mil. EUR

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Česká národní banka oznámila, že během března v devizových operacích prodala 300 mil. EUR. Stejný objem deviz centrální banka prodala i v předchozích dvou měsících. Prodeje ČNB obnovila vloni v srpnu a zatím odpovídají naznačenému plánu, kdy měsíční objem obchodů by neměl přesáhnout 300 mil. EUR, tj. roční limit obchodů je na úrovni 3,6 mld. EUR.

Prodeje devizových rezerv nemají žádný výrazný dopad na stav devizových rezerv ČNB, které na konci dubna dosahovaly 136 mld. EUR (146 mld. USD).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.