Falza – největší strašák trhu s uměním

4-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceFalza – největší strašák trhu s uměním

Největším problémem českého trhu s uměním je přítomnost falz, ukázal unikátní J&T Banka Art Report. Za tímto historicky prvním reprezentativním průzkumem mezi hlavními účastníky trhu s uměním v Česku stojí odborný server Artplus.cz a J&T Banka.

Podle výsledků průzkumu nejsilněji problém falz vnímají prodejci s průměrnou známkou 3,93. Naopak za nejslaběji téma falza na trhu považují vlastníci (průměrná známka 3,6), což může být dáno především faktem, že vlastníci nejsou na trhu příliš aktivní.

Se strachem z falz je poměrně úzce spojená obava z nejasné provenience děl. Mezi sběrateli a vlastníky ji jako významný problém (známka 5) odhodnotilo 22 % z těch, kteří nejsou spokojení s transparentností trhu. Čtyřkou, jako o něco méně vážný problém, ji ohodnotilo 37 % respondentů z této skupiny.

Mezi sběrateli a vlastníky, kteří tvrdí, že trh je transparentní, převládá spíše průměrná obava (známka 3), a to ve 42 % případů. Jako zásadní problém (známky 4 a 5) vidí nedostatečnou provenienci 28 % respondentů z této skupiny.

„Obava z falz a nejasné provenience je mezi českými sběrateli vysoká, a možná právě proto tu dominuje obliba českého současného umění. Mezi současnými díly by se totiž falza zpravidla vyskytovat neměla,“ konstatuje Valérie Dvořáková, art specialistka J&T Banky.

Z dat také vyplývá, že na možnou existenci falz na trhu a na nejasnou provenienci děl jsou citlivější sběratelé a vlastníci, kteří ve sbírkách ve větší míře inklinují k nákupu poválečného a meziválečného umění. U takových děl už je riziko falz objektivně větší, jak dokazuje několik kauz z minulosti.

Sběratelé a vlastníci, kteří falza považují za velké úskalí trhu (známky 4 a 5), nejčastěji kupují nebo mají zastoupeno ve sbírkách české současné umění (57 %), poválečné umění (44 %), českou modernu (31 %) a českou meziválečnou avantgardu (22 %). Z nejasné provenience děl mají největší obavu (známky 4 a 5) sběratelé a vlastníci, kteří se nejvíce zajímají o české současné umění (56 %), poválečné umění (43 %) a českou modernu (34 %).

Nástroje, které by podle respondentů nejvíce pomohly zlepšit transparentnost českého trhu s uměním, poměrně dobře odpovídají vnímaným úskalím tuzemského trhu. „Vlastníci, sběratelé a odborníci uvádějí, že nejvíce by posílil transparentnost trhu větší rozvoj technologií v prostředí uměleckého trhu. Zejména jde o aplikace nebo systémy, které ověřují pravost nebo původ díla. Do stejné kategorie technologií spadají i různé způsoby digitálního potvrzení autorství, jako například různé blockchainové technologie. Mezi prodejci se technologie umístily mezi nástroji na zlepšení transparentnosti trhu na druhém místě,“ popisuje art specialistka Anna Pulkertová.


Jak se brání sběratelé falzům

Obava z pohybu falz na tuzemském trhu s uměním je mezi účastníky trhu silná. „Falza jsou vnímána jako největší úskalí českého trhu. Stojí za tím zřejmě řada medializovaných kauz prodeje falz v posledních třiceti letech, ale možná i negativní zkušenosti některých respondentů,“ vysvětluje Valérie Dvořáková.

Sběratelé a vlastníci hledají ochranu před nákupem falz u známých a renomovaných prodejců, kterým důvěřují. Takových sběratelů a vlastníků je 53 %. V této skupině celých 66 % respondentů vnímá falza jako významný problém na trhu (na škále od jedné do pěti tento problém ohodnotili známkami 4 a 5).

Pro 22 % sběratelů a vlastníků falza problém nepředstavují, protože nakupují výhradně současné umění, a falz se proto nebojí. Přesto 56 % z nich považuje falza za významný problém trhu (známky 4 a 5). Zhruba 8 % sběratelů a vlastníků se proti nákupu falz nijak nebrání. Naopak 7 % si nechává před koupí každé dílo prověřit nezávislým odborníkem.

„Na fungujícím a transparentním trhu by měli první hráz proti průniku falz do oběhu postavit prodejci uměleckých děl,“ konstatuje Anna Pulkertová. Z nich 46 % tvrdí, že pravost a provenienci díla vždy před prodejem pečlivě prověřuje a v případě pochybností nákup nedoporučuje nebo taková díla do nabídky nezařadí. Pětina z prodejců (21 %) se falz ani kradených děl nebojí, protože se zabývá výhradně prodejem současného umění. U 18 % prodejců sice provenienci a pravost díla prověří, ale na případné nesrovnalosti zákazníka jen upozorňují a konečné rozhodnutí o koupi nechávají na něm. Ochranu před falzy neřeší jen 5 % prodejců.

„I v rámci Art Servisu se setkáváme s obavami klientů o pravost děl. Ze zásady proto spolupracujeme výhradně s důvěryhodnými prodejci, případně zajišťujeme doplňující znalecké posudky,“ popisuje Valérie Dvořáková. „Nejnižší riziko pak samozřejmě zajišťuje nákup současného umění, které ostatně doporučujeme i z jiných důvodů,“ doplňuje Anna Pulkertová.


Jak průzkum probíhal

J&T Banka a odborný server Artplus.cz oslovily sběratele a vlastníky umění, prodejce umění, odborníky, kteří se na umění, jeho hodnocení a posuzování specializují, ale také lidi, které umění jen zajímá. Sběr dat proběhl na přelomu února a března 2022. Celkem se průzkumu zúčastnilo 829 respondentů.

Kompletní report najdete na webu sberatele.artplus.cz.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.