Energo-Pro: Výsledky za minulý rok překonaly výhled managementu

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T Redakce
Skupina Energo-Pro, která má obchodované dluhopisy na pražské burze, zveřejnila finanční výsledky za minulý rok. Celkové konsolidované tržby vzrostly meziročně o 61 % na 1,7 mld. EUR, provozní zisk EBITDA vzrostl o 49 % r/r na 308 mil. EUR. Výrazný růst společnost zaznamenala napříč všemi segmenty. Za růstem jsou především vyšší prodejní ceny elektřiny a 5% růst vyrobeného objemu.

Skupina Energo-Pro, která má obchodované dluhopisy na pražské burze, zveřejnila finanční výsledky za minulý rok. Celkové konsolidované tržby vzrostly meziročně o 61 % na 1,7 mld. EUR, provozní zisk EBITDA vzrostl o 49 % r/r na 308 mil. EUR. Výrazný růst společnost zaznamenala napříč všemi segmenty. Za růstem jsou především vyšší prodejní ceny elektřiny a 5% růst vyrobeného objemu. Nízký jednociferný růst objemů pak byl i v segmentu distribuce. Výsledky překonaly výhled managementu, který počítal s EBITDA 265-286 mil. EUR, ještě v prosinci pak generální ředitel společnosti očekával splnění cíle na horní hranici tohoto výhledu.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.