Bezvavlasy: Nový sklad podpoří zisk EBITDA, výhled na r. 2023 potvrzen

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Společnost Bezvavlasy, jejíž akcie se obchodují na trhu Start pražské burzy, uvedla v prezentaci pro dnešní Start Day, že nový sklad v Boru u Tachova v současnosti vyřizuje cca 30 % obratu firmy. Od 1. kvartálu příštího roku by sklad měl již vyřizovat všechny objednávky, čímž společnost přejde výhradně na vlastní skladové hospodářství. To urychlí expedici zakázek a na zisk EBITDA v r. 2024 by tento faktor měl mít pozitivní vliv alespoň 5 mil. Kč díky provozním úsporám. Z investice do skladu ve výši 32,6 mil. Kč navíc firma pokryla 14,7 mil. Kč ze získané dotace. Společnost také uvedla, že díky uvedení nového webu v červenci 2022 generuje Česká republika nejrychlejší růst tržeb ze tří současných trhů. Nasazení nového webu je plánováno ve 4Q 2023 i na Slovensku a v Maďarsku, od čehož se čeká oslovení mladších zákazníků a zrychlení růstu i v těchto zemích. Firma chce letos rovněž expandovat do Rumunska a Chorvatska. Management potvrdil letošní cíl, který firma představila v květnu: tržby za letošní rok by měly dosáhnout 700–732 mil. Kč (uprostřed intervalu +37 % r/r), zisk před odpisy EBITDA 52–66 mil. Kč (+53 % r/r) a čistý zisk 35–40 mil. Kč (+35 % r/r). Zprávu hodnotíme mírně pozitivně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.