Dokonalá bouře na komoditním trhu

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Jan Jandák je trader J&T banky se zaměřením na sales trading a expert na akciové trhy. Přes dvacet let se věnuje obchodování s akciemi, dluhopisy a měnami. Ve své pozici každodenně komunikuje s retailovými klienty i finančními institucemi a exekuuje jejich objednávky.


Dokonalá bouře na komoditním trhu

Téma inflace rezonuje v posledních dnech a týdnech v mediích s železnou pravidelností. Stejně tak jsou dopodrobna rozebírány příčiny růstu cenové hladiny, kterou jsme v eurozóně neviděli posledních 10 let.

Vedle narušených dodavatelských řetězců v důsledku pandemie vidíme v posledních několika měsících výrazný růst cen energetických komodit, ropy, zemního plynu, elektřiny a potažmo emisních povolenek.Zejména ceny elektřiny trhají rekordy a zdá se, že ještě zdaleka nejsme na vrcholu. Důvodů pro strmý růst cen energií se v poslední době sešlo hned několik a evidentně nás čeká zajímavá zima.

Energetická politika EU a její ambice na tomto poli jsou celkem jasné, snížení emisí při výrobě elektřiny změnou produkčního mixu.Nicméně realita posledních dnů ukazuje, jak nákladná a křehká tato transformace může ve skutečnosti být, a vyvstává otázka, nakolik jsou plány politiků reálné.

Evropu svírají obavy

Shrňme si fakta několika posledních týdnů. Sezóna hurikánů plenících pobřeží Spojených států, narušené dodávky ropy a zemního plynu do Evropy, která by touto dobou měla pilně doplňovat zásobníky s plynem před blížící se zimou. Ty jsou ale v současnosti na cca 70% kapacity, tedy nejméně za posledních 10 let. (Holandsko je jen na 52 %!) Nejistota ohledně dodávek plynu z Ruska, které si samo doplňuje zásoby a plynovod Nord Stream 2, který zřejmě nebude spuštěn před 1. říjnem, dodávky plynu z Norska váznou kvůli technické údržbě. V Anglii, která je čistý dovozce elektřiny, přestalo překvapivě „foukat“a země nižší produkci z větrných elektráren nenahrazuje ničím jiným než zase plynem, to vše jen zvyšuje napětí na trhu energií. A ještě k tomu všemu byla hlavní transformátorová stanice v Anglii, která ji spojuje „kabelem“ s Francií, zasažena požárem a odstavena. Ceny měsíční elektřiny v Anglii, ale i např. v Dánsku v reakci poskočily o cca 20 % jen během středy. Německé ceny elektřiny s dodáním v roce 2022 poskočily během dne o 8%.

Snižování produkce elektřiny z fosilních paliv a navýšení té z obnovitelných zdrojů, které lze těžko regulovat, povede i nadále ke zvýšené volatilitě na trhu s elektřinou, doprovázené samozřejmě enormními náklady na dosažení vytyčených environmentálních cílů.

Běžnému spotřebiteli teď nezbude než doufat v mírnou zimu, která ho ale i tak neuchrání před silným růstem nákladů na energie v příštích měsících. Vrásky na čele z účtu za elektřinu by mohly vyhladit snad jen vysoké dividendy některé z energetických společností.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.