ČEZ zveřejnil pozvánku na valnou hromadu

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Společnost zveřejnila pozvánku na valnou hromadu, která se bude konat 28. června. Rozhodný den pro účast na valné hromadě je 21. června. Návrh dividendy ze zisku minulého roku je podle očekávání 44 Kč na akcii (4% hrubý dividendový výnos), naposledy se akcie budou obchodovat s nárokem na tuto dividendu 30. června, samotná výplata pak proběhne 1. srpna.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.