JTPEG: Emise dluhopisů JTPEG F.CZ 8,00/28

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T Redakce
Společnost JTPEG Financing CZ I, a.s. dneškem vydává dluhopisy JTPEG F.CZ 8,00/28.


Společnost JTPEG Financing CZ I, a.s. dneškem vydává dluhopisy JTPEG F.CZ 8,00/28. Dluhopisy mají nominál 10 tis. Kč, budou vydány v předpokládaném objemu 1 mld. Kč a ponesou kupón ve výši 8,00 %. Splatnost dluhopisů bude 5. 6. 2028. Ručitelem dluhopisů je JTPEG INVESTMENTS FUND I SICAV, a.s. Ručitel je fondem kvalifikovaných investorů, v jehož portfoliu jsou například akcie ČEZ, ProSiebenSat. 1 Media, dluhopisy Tatra Mountains Resorts, úvěry vůči JTPEG Croatia Investment a podobně. Emitent dluhopisu uvedl, že požádá o přijetí dluhopisů k obchodování na pražské burze.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.