J&T BANKA uzavřela první čtvrtletí s provozním ziskem na úrovni téměř 338 milionů korun

1-minutové čtení


J&T BANKA, jedna z nejvýznamnějších privátních bank na českém trhu, uzavřela první čtvrtletí letošního roku s čistým ziskem ve výši 214 milionů korun. Provozní zisk za dané období dosáhl výše 337,7 milionů korun. Meziroční pokles čistého zisku pak byl způsoben mimořádně vysokým ziskem z obchodování v prvním kvartále 2012. Ke konci roku 2013 J&T BANKA očekává konsolidovaný zisk ve výši 800 milionů korun.

Za první tři měsíce letošního roku došlo k více než 13% nárůstu čistých úrokových výnosů. Banka rostla také bilanční sumou, která ke konci března činila přes 87 miliard korun, v meziročním porovnání tak došlo k navýšení o 12,7 %. Tento nárůst byl způsoben především nárůstem klientských vkladů, které dosáhly úrovně přes 70 mld. korun, v meziročním porovnání vzrostly o 25 %.

První čtvrtletí se neslo v duchu investic do personálního a technického rozvoje, který je potřebný pro obsloužení stále narůstajícího počtu klientů. Provozní náklady tak za toto období v meziročním porovnání vzrostly o 34 %.

J&T BANKA ke konci prvního čtvrtletí 2013 vykazovala kapitálovou přiměřenost na úrovni 12,15 %.