Moneta: Pavel Tykač navýšil podíl nad 10 %

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Podle dat České národní banky vlastní společnost Manecomte Limited Pavla Tykače 51 312 170 akcií Monety, což představuje podíl 10,04 % na akciovém kapitálu banky. Na konci května držela společnost Manecomte v Monetě 6,74 %. Tykač uvedl, že jde o investici bez snahy mít podíl na řízení banky a že si přeje, aby Moneta zůstala v českých rukách. Společnost Manecomte získala letos na jaře souhlas ČNB k získání kvalifikované účasti, tj. podílu mezi 10 a 20 %. Navýšením podílu se Pavel Tykač stal po PPF druhým největším akcionářem Monety. Pokračování ve zvyšování podílu významným akcionářem je pozitivní zprávou.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.