PMČR: Ministerstvo financí navrhuje zdanit nové tabákové produkty od 1.1.2019

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.Dle dnešního tisku (LN) ministerstvo financí navrhuje dodatek zákona, který by umožňoval zdanění zahřívaných tabákových produktů od 1. 1. 2019. Je to reakce na nové produkty tabákových společností, které nespalují, ale jen zahřívají tabák. V rámci PMČR se jedná o produkty pod názvem IQOS resp. náplní HEETS. Zrušení dosavadní výhody nedanění podobných produktů od 1.1.2019 se již dříve diskutovalo. Očekáváme, že by dodatek zákona měl projít bez problémů. 


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.