Skupina J&T FINANCE GROUP SE dosáhla v prvním pololetí roku 2023 zisku ve výši 146 milionů eur

1-minutové čtení

Bankovní holding J&T FINANCE GROUP SE uzavřel, dle auditorem ověřených konsolidovaných výsledků, první pololetí letošního roku s čistým ziskem ve výši 146 milionů eur a bilanční sumou přes 16,1 miliard eur.

K 10% nárůstu bilanční sumy od počátku roku přispělo především zvýšení objemu klientských depozit o 712 milionů eur na téměř 11 miliard eur. Vedle vývoje úrokových sazeb a situace na trhu, stojí za jejich nárůstem zejména velmi slibný rozjezd frankfurtské pobočky J&T BANKY otevřené v březnu letošního roku.

Nárůst zaznamenala skupina také u objemu spravovaného majetku, který ke konci června dosáhl výše 9,3 miliard eur, což se pozitivně propsalo do více než 20% nárůstu čistých výnosů z poplatků v meziročním srovnání.

K výsledkům J&T FINANCE GROUP SE za první pololetí přispěla skupina J&T BANKA ziskem ve výši 3,1 miliardy korun (131 milionů eur) a skupina 365.bank ziskem ve výši 36 milionů eur. Obě finanční instituce pak navíc získaly rating od agentury Moody´s - J&T BANKA investiční na úrovni Baa2 se stabilním výhledem, 365.bank pak depozitní a rating emitenta na úrovni Ba1 s pozitivním výhledem.

Vlastní kapitál na konci prvního pololetí roku 2023 přesáhl výši 2,1 miliardy eur a kapitálová přiměřenost na konsolidovaném základě činila 17,75 %. Přebytek likvidity spolu s dostatečnou kapitálovou vybaveností činí skupinu J&T FINANCE GROUP SE dostatečně silnou a zároveň připravenou na možnosti dalšího rozvoje a růstu.