J&T COMBI, nová řada produktů J&T BANKY kombinuje vklady a investice

2-minutové čtení

J&T BANKA, jedna z nejvýznamnějších privátních bank na českém trhu, přichází na trh s novou řadou produktů s názvem J&T COMBI, která představuje spojení termínovaného vkladu se zvýhodněnou úrokovou sazbou a investice do fondu.

„Většina začínajících investorů stojí před otázkou, zda volit jistotu nižších, ale pevných výnosů, nebo upřednostnit vyšší výnosy s určitou mírou rizika,“ popisuje rozhodovací proces Pavel Němec, ředitel Retailového bankovnictví J&T BANKY a dodává: „Rozhodli jsme se proto nabídnout všem na vážkách produkt, díky kterému získají jak atraktivní úrokovou sazbu termínovaného vkladu, který je navíc ze zákona pojištěn až do výše 100 tisíc EUR, tak příležitost pro investování do fondů J&T.“

Minimální vložená částka do produktů J&T COMBI je půl milionu korun, maximální pak 2 miliony korun. Veškeré vložené finanční prostředky jsou vždy rozděleny stejným dílem mezi termínovaný vklad a podílový fond. J&T COMBI je v nabídce s ročním termínovaným vkladem a sazbou 2,4 % p.a. při volbě podílového fondu J&T Money CZK, který investuje do nástrojů s pevným výnosem, především do dluhových cenných papírů, instrumentů peněžního trhu včetně směnek a termínovaných vkladů. Druhou variantou je tříletý termínovaný vklad se sazbou 2,6 % p.a. při výběru podílového fondu J&T Bond CZK, jehož cílem je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu zejména prostřednictvím investic do dluhopisů, a to i instrumentů s vyšším investorským rizikem. Fond je určen zejména dlouhodobým investorům, kteří požadují výnos výrazně přesahující zhodnocení bankovních vkladů, ale kteří jsou schopni tolerovat a finančně unést i krátkodobé ztráty.

Podmínkou pro založení produktu je otevřený běžný účet v J&T Bance. Zvýhodněnou úrokovou sazbu termínovaného vkladu připíše banka za podmínky, že v průběhu celé doby trvání termínovaného vkladu bude klient držet všechny podílové listy fondu nakoupené v rámci J&T COMBI.