ČNB v intervencích za květen prodala 3,5 mld. EUR

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. Česká národní banka v devizových intervencích během května prodala devizy v objemu 3,5 mld. EUR. Bankovní rada na mimořádném zasedání 12. května zahájila intervence ve prospěch koruny, v květnu se týkaly jen 14 obchodních dní.  Průměrný objem obchodů odpovídá 250 mil. EUR denně. Aktivita je násobně vyšší než v předchozích měsících (leden–duben), kdy ČNB prováděla devizové obchody v objemu 120–200 mil. EUR měsíčně. Průběžná data naznačují, že v červnu ČNB v devizových intervencích opět utratila několika miliard euro. Devizové rezervy klesly o 5,2 mld. EUR na 151 mld. EUR (157 mld. USD). Aktivita ČNB na devizovém trhu je poslední 3 měsíce nejvyšší od 1Q 2017, kdy centrální banka prováděla intervence proti koruně a vytvořila si mohutné devizové rezervy, které nyní částečně rozpouští.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.