Galerie Šantovka: Emise dluhopisů 8,00/2028

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Společnost Šantovka Finance oznámila záměr vydat čtyřleté seniorní dluhopisy v objemu 750 mil. Kč, s možností navýšení až na 1,25 mld. Kč, a s pevným kupónem 8,00 % p.a. Galerie Šantovka je největším obchodním centrem v Olomouci a na celé střední Moravě a rovněž patří mezi 10 největších obchodních center v ČR. Obchodní centrum bylo otevřeno v r. 2013 a má nyní plochu cca 49 tis. m2, na nichž je více než 200 obchodních jednotek. Dluhopisy budou vydány 26. 6. a budou splatné 26. 6. 2028, přičemž emitent má právo dluhopisy předčasně splatit po prvním výročí emise (tzv. call opce). Dluhopisy jsou zajištěny finanční zárukou ručitele, kterým je společnost Šantovka Holding, pod níž spadá provozovatel obchodního centra Galerie Šantovka, a.s. Jedním z kovenantů dluhopisů je povinnost udržovat zadlužení LTV (loan-to-value) pod hranicí 75 %. Emitent požádá Burzu cenných papírů Praha k přijetí dluhopisů na regulovaný trh.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.