ČEZ: Prodloužení termínu pro podání nabídek na dostavbu Dukovan

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. ČEZ na žádost jednoho z uchazečů prodloužil termín pro podání konečných nabídek na dostavbu jaderného bloku v Dukovanech do 31. října. Původní termín 15. září byl již jednou prodloužen na 2. října. Posunutí termínu by nemělo ohrozit harmonogram celého projektu. Mezi zájemci o dostavbu jsou americká společnost Westinghouse, francouzská EDF a jihokorejská KHNP.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.