Makro: Smíšený vývoj u cen výrobců

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Člen bankovní rady České národní banky (ČNB) Jan Procházka v rozhovoru pro agenturu Bloomberg naznačil, že nevidí důvody pro rychlejší pokles sazeb, naopak uvedl několik důvodů pro opatrnost. Procházka je rád, že se inflace vrátila k cíli, ale situace je křehká a plná rizik a je předčasné slavit vítězství nad inflací. Obnovený růst reálných mezd a oživení spotřeby domácností vedou k opatrnosti. Celkovou inflaci táhly dolů hlavně volatilní položky jako potraviny a energie, naopak ceny služeb podle Procházky rostou 3krát rychleji než v období stabilně nízké inflace. Oživení nemovitostního trhu je podle Procházky další riziko. Procházka nevidí důvody zrychlovat pokles sazeb a měl by dál pokračovat jejich postupný pokles. Procházka se vymezil vůči poslední prognóze nejen v rychlosti poklesu sazeb, ale i v tom, že by měly sazby na začátku příštího roku klesnout pod 3 %. Podle Procházky by sazby měly být výš a současné očekávání trhu na sazby kolem 4 % je podle něj adekvátní.

Rozhovor potvrzuje naše očekávání, že ČNB na nejbližším zasedání (2. května) opět sníží sazby o 50 bodů na 5,25 % (nyní 5,75 %). Během léta další pokles sazeb může zvolnit a na konci roku očekáváme sazby ČNB kolem 4 procent (2T repo).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.