Zápis ČNB potvrdil, že bankovní rada chce snižovat sazby postupně

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. V úterý byl zveřejněn zápis z posledního zasedání ČNB (20. března), kdy bankovní rada snížila úrokové sazby o 50 bazických bodů na 5,75 %. Hlasování bylo 5:2, když viceguvernér Jan Frait a člen rady Tomáš Holub zvedli ruku pro snížení sazeb o 75 bazických bodů. Celkově zápis potvrdil opatrný postoj bankovní rady při snižování sazeb.

V úterý byl zveřejněn zápis z posledního zasedání ČNB (20. března), kdy bankovní rada snížila úrokové sazby o 50 bazických bodů na 5,75 %. Hlasování bylo 5:2, když viceguvernér Jan Frait a člen rady Tomáš Holub zvedli ruku pro snížení sazeb o 75 bazických bodů. Celkově zápis potvrdil opatrný postoj bankovní rady při snižování sazeb. Pokles inflace na začátku roku byl větší, než ČNB čekala, ale další rizika bankovní rada hodnotní spíše jako pro-inflační. Jedním z faktorů je slabší kurz koruny, kde část bankovní rady v slabším kurzu koruny vidí důvod pro opatrný pokles sazeb. Naopak část bankovní rady vidí ve vývoji kurzu méně vážné riziko. Podobně na tom bylo hodnocení rychlejšího růstu cen služeb, kdy většina bankovní rada to vidí jako inflační riziko, které vyžaduje obezřetnost, naopak druhá část bankovní rady se nechce zaměřit jen na dílčí ukazatele. Většina bankovní rady se nakonec shodla na opatrnosti k vývoji inflace a snaze zbytečně nepřekvapovat trh, proto podobně jako v únoru schválila snížení sazeb o 50 bodů.

Pro nejbližší zasedání (2. května) očekáváme další snížení sazeb o 50 bodů na 5,25 % (nyní 5,75 %), ale během léta další pokles sazeb může zvolnit a na konci roku očekáváme sazby ČNB kolem 4 procent (2T repo).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.