PMČR: Dle SZÚ se snížil v minulém roce počet kuřáků klasických cigaret v ČR na 23,1 %

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.Dle Státního zdravotního ústavu (SZÚ) kouřilo v roce 2019 klasické cigarety zhruba 25 % obyvatelstva. V minulém roce tento podíl klesl na 23,1 %. Avšak zvýšil se počet spotřebovaných cigaret na jednu osobu z 11,2 na 12,7 ks. Dle stejného úřadu zhruba 5 % obyvatelstva užívá elektronické cigarety či zahřívané produkty. Statistika odpovídá dlouhodobým trendům přechodu kuřáků klasických cigaret na alternativní produkty. Tuto politiku podporuje i většina výrobců cigaret včetně domácího PMČR, který se svými bezdýmovými produkty již dle jiného průzkumu dosahuje 9,2% tržní podíl v ČR.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.