VIG s lepšími čísly, než počítala naše projekce

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Pojišťovna VIG reportovala za druhé čtvrtletí tohoto roku 12% růst hrubého předepsaného pojistného na 3,0 mld. EUR a zisk před zdaněním 154 mil. EUR (+24,4 % r/r). Růst pojistného VIG zaznamenala napříč všemi segmenty a regiony. Náklady na pojistná plnění pak rostly pomaleji než předepsané pojistné. Kombinovaný ukazatel (combined ratio) mírně klesl oproti stejnému období minulého roku na 94,1 % (95,2 % v 2Q21). Zásluhou mírně nižších nákladů na pojistná plnění a vyšším ostatním příjmům (56,7 po loňských 22,3 mil. EUR), než jsme očekávali, čísla na zisku před zdaněním překonala naše odhady (154 vs. oček. 139 mil. EUR).

Pojišťovna stále drží v rámci investičního portfolia ruské dluhopisy v objemu 165 mil. EUR (v 1Q 190 mil. EUR). S ohledem na probíhající konflikt na Ukrajině firma provedla revizi svého strategického programu VIG 25. Nicméně žádné výraznější změny management prozatím neuvádí, kromě toho, že dosavadní vývoj je relativně pozitivní s možnými vlivy zmíněného konfliktu. VIG v této souvislosti rovněž neuvádí výhled do konce roku.

Celkově hodnotíme zveřejněné výsledky mírně pozitivně především díky velmi silnému růstu předepsaného pojistného, nižšímu růstu pojistného plnění a rostoucím výnosům z investic po očištění o jednorázové vlivy. Konferenční hovor k výsledkům společnost pořádá dnes od 15:00.

 

V mil. EUR2Q222Q21r/rOček. J&T 2Q22
Hrubé předepsané pojistné2 9882 66612,1 %2 950
Čisté získané pojistné2 6462 40610,0 %2 662
Výnosy z investic176180-2,2 %171
Náklady na pojistná plnění-1 978-1 8119,2 %-1 994
Provozní náklady-678-60911,3 %-657
Zisk před zdaněním15412424,4 %139
Čistý zisk bez minorit1118727,1 %103

Zdroj: VIG a J&T Banka


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.