Moody’s zvýšila výhled českého bankovního sektoru

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Agentura Moody’s zlepšila výhled pro český bankovní sektor ze “stabilní” na “pozitivní”. Silný ekonomický růst a rostoucí zaměstnanost udrží solidní poptávku po úvěrech a dobrou kvalitu úvěrového portfolia. V tomto roce Moody’s očekává růst české ekonomiky o 3,3 % a v příštím roce o 3,0 %. Jako další pozitivní faktory agentura uvádí nízký podíl rizikových úvěrů, vysoké krytí těchto úvěrů opravnými položkami a zvyšování úrokových sazeb.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.