Kdo vydělá na energetické krizi?

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
Tereza JalůvkováKdo vydělá na energetické krizi?

Energetický sektor dlouhodobě prochází zásadními změnami. Současná situace postupnou transformaci urychluje, nicméně krátkodobé ztráty koncových zákazníků jsou prozatím nevyčíslitelné a riziko hlubší ekonomické recese enormní. Není proto divu, že státy hledají subjekty, které na této situaci vydělávají, a přemýšlí, jak tyto zisky přerozdělit. Pozornost se stáčí k výrobcům elektřiny z konvenčních zdrojů, jejichž zisky jsou tak v ohrožení a vlastnická struktura u polostátních firem s otazníkem. Naopak společnosti ze sektoru „čisté energie“ si mohou výrazně polepšit.

Příkladem může být společnost obchodovaná v USA Plug Power Inc. zabývající se vodíkem. Její podnikání stojí na třech pilířích. Původním hlavním pilířem byla výroba a distribuce vodíkových palivových článků, které se používají zejména ve vysokozdvižných vozících.

Druhým pilířem je výroba zeleného vodíku, zde však společnost aktuálně naráží na své limity. Vzhledem k tomu, že klientská základna rychle roste, nedokáže momentálně společnost uspokojit své zákazníky v dodávkách vodíku a je nucena tento vodík kupovat na trhu, kde je cena ovlivněna zejména růstem ceny plynu, a tudíž je vytvářen negativní tlak na marže. Nicméně tento problém by se měl v krátké době vyřešit díky prudce narůstajícím kapacitám výroby. Příkladem může být nová smlouva o dodávkách zeleného vodíku s Amazonem na cca 11 tisíc tun ročně od roku 2025. V současné době by totiž takový objem představoval zhruba polovinu produkce společnosti. Pokud však vše půjde podle plánu, v roce 2025 bude tento objem tvořit asi jen 7 % z celkové produkce.

Třetím, nejnovějším a zároveň nejslibnějším, pilířem je výroba elektrolyzérů. Společnost letos plánovala realizovat zakázky s příkonem 1 GW. V prezentaci k výsledkům za druhý kvartál ale oznámila, že zakázky jsou již na 1,5 GW. Podíl tohoto segmentu na celkových tržbách by tak měl nově v roce 2025 dosáhnout 50 %.

Celkovou atraktivitu společnosti v posledních dnech ještě zvýšilo přijetí zákona na snížení inflace (IRA) v USA, jehož součástí jsou daňově pobídky v klimatické oblasti. Co se týče vodíku, jedná se o slevu na dani za každý vyrobený kilogram zeleného vodíku a daňové zvýhodnění na investice do vodíkových palivových článků. To bude mít za následek zvýšení marže při výrobě samotného vodíku společností Plug a současně zvýšenou poptávku po elektrolyzérech na výrobu zeleného vodíku a poptávku pro zavádění alternativního vodíkového pohonu.

Na tuto skutečnost poukazuje například Morgan Stanley a JP Morgan. První ze jmenovaných bankovních domů zvýšil cílovou cenu na 53 USD v polovině srpna. Druhý z dvojice zatím počítá s cílovou cenou 32 USD. To se však ještě může po říjnovém symposiu pořádaném Plugem ve prospěch navýšení změnit.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.