Makro: Průmysl nadále vykazuje utlumený vývoj

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Průmyslová výroba v listopadu poklesla o 1,4 % m/m (-2,8 % m/m v říjen) a odmazala předchozí nárůst. V meziročním srovnání klesla o 2,7 % r/r, což zaostalo za očekáváním (oček. -1,5 % r/r). Velkými výkyvy stále prochází výroba aut, která v listopadu (2 % r/r) zklamala po výrazném růstu v říjnu (22 % r/r). Ovšem ve zbytku průmyslu se celkový trend příliš nemění, většina oborů je v útlumu, kde se projevují jak vyšší ceny energií, tak velmi slabá poptávka ze zahraničí. Druhý faktor se opakovaně odráží u výroby strojů (-14 % r/r). Mírné zlepšení přináší první nárůst nových zakázek ze zahraničí (+1 % r/r), když předchozích 9 měsíců v řadě klesaly. Utlumený vývoj průmyslu se odráží v poklesu zaměstnanosti (-2 % r/r). Výhled průmyslu dál zhoršují předstihové ukazatele u nás i v zahraničí (Německo), které se delší dobu drží na velmi nízkých úrovních.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.