SAZKA vydala dluhopisy za 300 milionů eur

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T Redakce

Loterijní společnost Sazka Group ze skupiny KKCG Karla Komárka vydala v Londýně svoji první eurobondovou emisi. Seniorní emise byla určena k nabídce institucionálním investorům (banky, fondy, investiční společnosti atp.), kterým bude vyplácet pololetní kupón ve výši 4,125 procenta ročně a jistinu splatí v roce 2024.

J&T BANKA se vedle mezinárodních hráčů jakými jsou J.P. Morgan Securities plc, Credit Suisee Securities (Europe) Limited, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc, Raiffeisen Bank Internetional AG, Société Générale, na emisi cenných papírů manažersky spolupodílela. Již dříve se J&T BANKA podílela jako manažer, případně spolumanažer na lokálních emisích dluhopisů Sazka Group aktuálně obchodovaných na burze cenných papírů v Praze a Bratislavě.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.