CPI PG: Stabilní výsledky a zadluženost, skupina získala významné nové financování

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Společnost CPI Property Group (CPI PG) oznámila za 9 měsíců 2023 růst čistých nájemních výnosů o 38,1 % r/r na 609 mil. EUR


Společnost CPI Property Group (CPI PG) oznámila za 9 měsíců 2023 růst čistých nájemních výnosů o 38,1 % r/r na 609 mil. EUR z loňských 441 mil. EUR. Hlavním důvodem rychlého růstu je efekt akvizice významných rakouských společností Immofinanz a S-Immo v loňském roce, nicméně díky inflační indexaci rostlo nájemné i organicky o 8,2 % r/r. Obsazenost nemovitostí se mírně snížila na 91,8 % z 92,8 % na začátku roku. Nemovitosti nebyly nově valuovány k 30. 9., ale negativní přecenění z první poloviny roku (-202,6 mil. EUR vs. loňský pozitivní výsledek +298 mil. EUR) společně s většími náklady na finanční úrovni vedly k propadu čistého zisku na 51,7 mil. EUR z loňských 976,8 mil. EUR. Značná část snížení čistého zisku je však právě kvůli efektu přecenění nemovitostí nehotovostní povahy a nemá tak vliv na cash flow. Poměr zadluženosti LTV činil k 30. září 50,6 %, což je pokles oproti 50,9 % na začátku roku, ale růst ze 49,9 % k 30. 6. Společnost nicméně uvedla, že pokud by k 30. 9. byly dokončeny všechny divestice, které podepsala, LTV by kleslo na 49,1 %. CPI PG dosud podepsala divestice za 1,5 mld. EUR z 2 mld. EUR, které loni stanovila jako cíl pro snížení zadluženosti, a vzhledem k současnému vývoji tento cíl plánuje překonat.

Společnost oznámila, že 30. 11. získala nové financování v objemu 635 mil. EUR se splatností za 3 roky od konsorcia několika domácích a zahraničních bank. Tímto novým úvěrem se nahradí již veškeré překlenovací úvěry spojené s akvizicí Immofinanz a S-Immo v loňském roce. V příštích 2 letech čeká CPI PG jediná významná splátka dluhu, a to úvěr 478 mil. EUR proti berlínským aktivům. CPI PG je v pokročilém jednání o prodloužení úvěru o 7 let. Radovan Vítek, majoritní akcionář společnosti, podle firmy zvažuje navýšení kapitálu formou hotovosti nebo vložení aktiv, a to ještě před koncem letošního roku. Společnost závěrem uvedla, že se vyjádří ke kritickému reportu společnosti Muddy Waters v příštím týdnu, a zopakovala, že závěry autorů jsou chybné kvůli nedostatku informací a neznalosti lokálního prostředí. Zveřejněný report CPI PG hodnotíme mírně pozitivně díky získanému novému financování a informaci o možném navýšení kapitálu.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.