mmcité: Výrazný růst marží a zvýšení celoročního výhledu

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Skupina mmcité oznámila za prvních 9 měsíců tohoto roku meziročně 27% nárůst tržeb na 800 mil. Kč. Provozní zisk EBITDA pak dosáhl 83 mil. Kč při 10,4% marži EBITDA (8,4 % za první pololetí). Růst tržeb i lepší marži EBITDA zaznamenaly všechny pobočky, tahounem růstu pak byly především země na americkém kontinentu, nejvíce pak USA (tržby +41 % r/r) a Brazílie (+56 % r/r). Za růstem marží je vyšší efektivita výroby a klesající ceny některých vstupů. Stávající investiční projekty by pak měly vést k dalšímu zvyšování marže. Management zároveň upravil směrem dolů výhled tržeb na tento rok, kde očekává 1 161 – 1 315 mil. Kč (doposud 1 314 mil. Kč), a zásluhou vyšších očekávaných marží zároveň zvýšil výhled na EBITDA na úroveň 90 – 100 mil. Kč (doposud 85 mil. Kč) a čistý zisk 50 – 60 mil. Kč (doposud 49 mil.). Důvodem nižších tržeb jsou omezení na straně výroby a přesun části zakázek do 1Q 2024. Akcie mmcité se od 1. srpna obchodují na trhu Start pražské burzy, kam vstupovaly za cenu 160 Kč za akcii, včerejší obchodování pak končily na ceně 210 Kč. Celkově zveřejněné informace vnímáme pozitivně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.