Řešení do každého počasí: Má aktivní řízení investičního portfolia smysl?

3-minutové čtení
J&T specialista
Karin Šoóšová
sdílení
Karin ŠoóšováŘešení do každého počasí: Má aktivní řízení investičního portfolia smysl?
#Trendy#Ekonomika

Nesporným pravidlem zkušených investorů je, že investování má být dlouhodobou záležitostí a že v každém portfoliu mají mít své pevné místo akcie. Oblíbenou volbou je portfolio složené ze 60 % akcií a 40 % dluhopisů (tzv. portfolio 60/40). V dlouhodobém horizontu toto řešení nabízí zajímavé zhodnocení. V průběhu posledních 40 let dosahuje portfolio 60 % amerických akcií a 40 % amerických dluhopisů průměrný roční výnos 8 %.Řešení do každého počasí: Má aktivní řízení investičního portfolia smysl


Základním principem jakéhokoliv smíšeného portfolia je, že se jeho jednotlivé části chovají v různých podmínkách odlišně a investor profituje z efektu diverzifikace. V časech, kdy jedna část portfolia ztrácí, jiná část portfolia by měla ztráty kompenzovat. V případě portfolia 60/40 se vzájemně doplňují akcie a dluhopisy.

V důsledku různých událostí a šoků v krátkodobém horizontu finanční trhy dokážou nepříjemně překvapit a nastolit podmínky, kdy trpí akcie i dluhopisy.  Příkladem byla krize kolem konce milénia, finanční krize roku 2008 a rovněž nedávné období energetické krize roku 2022. V období takové bouře se často není kam schovat. Diverzifikované portfolio se může na nějakou dobu propadnout do minusu. Vysoká inflace a agresivní utahování monetární politiky klasickým 60/40 portfoliím v roce 2022 zasadily ránu. Poslední měsíce trhu přinesly výraznou úlevu, lze ale očekávat, že také v budoucnu bude volatilita makroekonomických vlivů vyšší. Je tedy otázkou, jak se na takové prostředí připravit.

Dlouhodobý investor může své portfolio držet beze změny, nechat ho netknuté a případné propady vysedět. Často to je nejlepší rozhodnutí. Správným aktivním řízením ale investor může krátkodobé propady zmírnit.


Jednotlivým typům investic se v různých podmínkách daří rozdílně

Dlouhodobé chování akcií, dluhopisů a komodit zkoumala investiční banka Goldman Sachs na datech od roku 1950. Zatímco akcie mají tendenci profitovat v růstové fázi ekonomického cyklu, v období zpomalení růstu a recese dokáže investice do komodit kompenzovat slabší výnos ostatních investičních tříd.

Průměrný roční výnos v různých fázích ekonomického cyklu:
(Průměrná délka fáze cyklu v závorce)

Řešení do každého počasí: Má aktivní řízení investičního portfolia smysl


Rozdíly ve výnosech jsou velké také v různém inflačním prostředí. Nejvýraznější je vliv inflace pro dluhopisy a komodity. V období nízké a klesající inflace komodity zaostávají, ale v období vysoké inflace může investice do komodit kompenzovat nízký výnos dluhopisů.


Průměrný roční výnos v různých inflačních režimech:
(Průměrná délka fáze cyklu v závorce)

Řešení do každého počasí: Má aktivní řízení investičního portfolia smysl


Výrazný vliv na výnosy jednotlivých druhů investic má rovněž podoba monetární politiky. Dle historických dat utahování monetární politiky a rostoucí sazby škodí akciím výrazně míň než dluhopisům.


Průměrný roční výnos v různých monetárních režimech:
(Průměrná délka fáze cyklu v závorce)

Řešení do každého počasí: Má aktivní řízení investičního portfolia smysl


Rozdílné chování jednotlivých druhů investic v různém ekonomickém prostředí lze využít k taktické úpravě alokace portfolia. Základní rozdělení portfolia by se mělo řídit dlouhodobými cíli investora. Taktické úpravy alokace v menší míře mají za cíl zvýšit odolnost smíšeného portfolia akcií a dluhopisů vůči krátkodobým vlivům ekonomického prostředí.

Zásadním předpokladem k tomu, aby změny alokace byly výhodné, je správné načasování. K tomu je potřeba podrobná znalost ekonomického prostředí, souvislostí a zákonitostí finančního trhu a v neposlední řadě jistá dávka štěstí.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.