Je důležité dostat řádně zaplaceno

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Martin se jako portfolio manažer zabývá hledáním investičních příležitostí, tvorbou a zlepšováním investičního procesu, ale také čtením, psaním a dalšími činnosti s cílem zhodnotit prostředky klientů i JTFG.


Je důležité dostat řádně zaplaceno
#Trendy#Fondy

K oficiálnímu spuštění fondu Naše Česko jsem se rozhodl pro lehce teoretičtější téma, a to téma „Je důležité dostat řádně zaplaceno“.

V dnešní době existuje obrovská hojnost investičních nástrojů. Od těch nejjednodušších jako dluhopisy a podílové listy se vyvinula celá řada derivací a struktur, každá s unikátními vlastnostmi a využitím.

Nicméně všechny investiční nástroje podléhají třem základním parametrům: Výnos, likvidita a riziko. Dané parametry si můžeme nakreslit do trojúhelníku a následně jednotlivé investiční nástroje vložit do jeho prostoru, dle jejich individuálních hodnot.

A teď proč o tom píšu. Fond Naše Česko kombinuje vícero tříd aktiv v jedné struktuře a je naprosto klíčové, aby každá zvolená třída byla na správném místě v našem trojúhelníku. Platí, že čím je vyšší riziko, tím musí být vyšší výnos, čím je nižší likvidita, tím musí být vyšší výnos nebo nižší riziko. V zásadě negativní vlastnosti aktiva by měly být adekvátně kompenzovány těmi pozitivními, a pokud to tak není, aktivum nesplňuje svoji funkci a nemá v portfoliu co dělat – nedostáváme řádně zaplaceno.

Při výběru aktiv do Našeho Česka je investiční trojúhelník vždy přítomen. Velmi často při hledání investičních příležitostí narážím na fondy privátního kapitálu, tedy fondů s nízkou likviditou a vysokým rizikem, které ovšem nenabízí adekvátní výnos (často způsoben vysokými poplatky). V praxi to může vypadat jako jistý fond privátního kapitálu nabízený v České republice, který účtuje 2 % za správu a 50 % z výnosu nad 6 % ročně. Ve fondu tak držíte aktiva s vysokým rizikem a nízkou likviditou, která kvůli vysokým poplatkům nemohou investorům doručit adekvátní výnos jako kompenzaci za zmíněné nevýhody.

Podobně i veřejné kapitálové trhy jsou plné firem, které jsou sice likvidní, ale potenciální výnos je neadekvátní podstupovanému riziku. Ani nemluvě o nemovitostních fondech, které svou strukturou přenáší na investory vysoké riziko, při nízké likviditě a nízkému zastropovanému výnosu – ne, děkuji.

Do značné míry může samozřejmě za opomíjení kombinace základních parametrů trojúhelníku 15letá éra levných peněz, která zmíněným aktivům hodně pomáhala, rizika najednou nebyla tolik vidět a výnosy šly strmě vzhůru. Vše došlo tak daleko, že dokonce i na jisté vysoké škole ekonomické ztratil investiční trojúhelník své zasloužené místo v přednáškách. Nicméně éra levných peněz je (doufám) u konce a důležitost trojúhelníku se vrací – vězte, že v J&T Investiční společnosti s ním bedlivě měříme každou investici.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.