Dlouhodobý investiční produkt: Jak si složit portfolio? Zvažte míru rizika

4-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceDlouhodobý investiční produkt: Jak si složit portfolio? Zvažte míru rizika
#Cíle#Starosti#Fondy#dip

Dlouhodobý investiční produkt (DIP) nabízí nejširší veřejnosti možnost využít potenciálu kapitálových trhů pro zajištění na stáří. Český stát vloni schválil možnost odepsat si ze základu daně až 48 tisíc korun ročně, pokud je občan investuje. Odborníci na investice a fungování kapitálových trhů připomínají, že klíčem k úspěchu je pravidelnost, dlouhodobost a rozložení rizika. To pak vede k atraktivnímu zhodnocení investovaných prostředků. Jak si tedy správně nastavit portfolio? Zde jsou klíčové rady.


Klíčová otázka před rozhodnutím pro konkrétní investici zní: jakou míru rizika jsem ochoten nést? Podle odpovědi na tuto otázku pak investor může začít skládat konkrétní investice. Tedy „skládat portfolio“.

A na výběr má hned několik typů portfolií, do nichž může investovat. Aby zvolil správně, musí kromě své investiční odvahy, znalostí a zkušeností, vzít ještě v potaz investiční horizont, tedy to, jak dlouho chce své peníze nechat pracovat na trzích. Některé z těchto portfolií může zvolit také investor, který chce využít státem podporovaný dlouhodobý investiční produkt neboli DIP.


Defenzivní portfolio

Jak název naznačuje, jedná se o typ portfolia, který bude nabízet co možná nejnižší riziko, ale také jeho výsledkem bude relativně nižší výnos. Pokud se bude v nadcházejících letech inflace pohybovat v pásmu cíle centrálních bank (tedy do 2 %), mohlo by být právě defenzivní portfolio relativně bezpečnou investicí. I defenzivní tituly totiž mohou přinést výnosy přesahující 2% hranici, a tedy hlavní funkce investice ve smyslu ochrany majetku před znehodnocením by toto portfolio naplnilo.

Typy investic: státní dluhopisy, dividendové akcie, spořicí účty, termínované vklady, zlato

Pro koho je vhodné: pro investory s vysokou averzí vůči riziku, ale také pro investory s kratším investičním horizontem, kteří již nemohou tolik využít pozitivního dopadu dlouhodobého investování

Konkrétní příklad: konzervativní portfolio J&T Banky, jež klade důraz na zhodnocení za rozumné míry rizika.

„Konzervativní typ portfolia si vybírají klienti, kteří hledají rovnováhu mezi rizikem a potenciálním výnosem. Cílem portfolia je mírně překonat inflaci. Rizikovost portfolia je poměrně nízká. Očekávaný výnos převyšuje výnosy z běžných bankovních vkladů,“ uvádí Pavel Němec, ředitel odboru Business development.


Růstové portfolio

Baví vás akcie? Třeba cenné papíry aktuálně nejvíc sexy firem na světě? Tak to nejspíš budete muset portfolio skládat jako růstové. Tedy rizikovější, ale potenciálně s daleko vyšším výnosem, než nabízí defenzivně poskládané portfolio.

Míra rizika na trzích může být téměř neomezená. Portfolio tak lze vedle akcií technologických firem doplnit o firemní dluhopisy, ETF, investice do Private Equity či startupů, malou část portfolia lze věnovat i kryptoměnám, zejména těm nejznámějším. Znovu platí, že záleží na tom, jaké riziko jste jako investoři ochotni nést. A snést.


Dlouhodobý investiční produkt: Jak si složit portfolio? Zvažte míru rizika


Růstová portfolia jsou vhodná také pro mladší investory, protože při dlouhodobém investování se dopad rizika na celkovém výnosu snižuje.

Typy investic: akcie, korporátní dluhopisy, ETF, Private Equity

Pro koho je vhodné: pro agresivní investory, ale také pro investory, kteří chtějí aktivně spravovat svůj majetek na denní bázi, případně pro mladší investory, protože míra rizika se v rostoucím čase snižuje

Konkrétní příklad: dynamické portfolio J&T Banky předpokládá zkušeného investora

s ochotou podstoupit významné riziko za účelem výrazného zhodnocení, smysl má zejména pro delší investiční horizont (někdy i více než 8 let).

„Portfolio je určeno zkušeným investorům, kteří jsou ochotni podstoupit významné riziko s cílem dosažení vysokých výnosů. Nabízí nejvyšší potenciální zhodnocení, je ale také nejvíce rizikové. Investor musí být připraven na možnost výrazného kolísání hodnoty investice a její pokles pod hodnotu výchozí i na delší období,“ vysvětluje Pavel Němec.


Smíšené či vyvážené portfolio

Nejslavnější typ portfolia, v němž se v různých poměrech mísí růstová i defenzivní složka, aby se vzájemně vyvažovala rizika i potenciální výnosy. Teoreticky výhody smíšeného nebo také vyváženého portfolia popsal již v padesátých letech minulého století americký ekonom Harry Markowitz a za tuto teorii získal Nobelovu cenu.

Tradiční aplikací této teorie bývají portfolia, v nichž se investoři snaží rizikovější aktiva v podobě akcií „vyvážit“ defenzivnějšími státními dluhopisy.

Typy vyvážených portfolií:

60/40

Nejčastěji používané portfolio, které často funguje jako benchmark pro výkonnost fondů a správců majetku. Jedná se o portfolio, v němž jsou akcie zastoupené ze 60 %, státní dluhopisy pak představují 40 % investice.

Ekonomové ukazují, že v historii moderního investování prostřednictvím burzy existovalo jen velmi málo let, při kterých by v záporu skončily akcie i dluhopisy. Bohužel jedním z těch let byl rok 2022, který byl tragickým pro většinu finančních investičních nástrojů.

80/20

Rizikovější portfolio než 60/40. Princip tohoto agresivnějšího portfolia je v podstatě podobný, jen riziková složka je vyšší. Zároveň lze mírně snížit riziko volbou ještě výrazně méně rizikovějších nástrojů do defenzivní složky, která představuje 20 % portfolia. Současní investoři uvádějí, že právě toto agresivnější portfolio je pro aktuální fungování trhů vhodnější než původní 60/40.

Konkrétní příklad: balancované portfolio J&T Banky, jež cílí na zhodnocení prostředků výrazně převyšující výnos na termínovaných a spořicích účtech.

„Tento typ portfolia je vhodný pro zkušené investory, kteří upřednostňují vyšší potenciál zhodnocení s vědomím vyššího podstupovaného rizika a možného kolísání hodnoty investice. Očekávaný výnos výrazně převyšuje běžné bankovní vklady i inflaci. Jeho cílem je dosahovat růstu reálné hodnoty investice. V případě nepříznivého vývoje trhu však může hodnota investice klesnout pod svou výchozí hodnotu,“ říká Pavel Němec.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.