CSG: Výkonný ředitel očekává letos dvakrát vyšší tržby a znásobení zisku oproti r. 2022

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T Redakce
Výkonný ředitel průmyslového a zbrojařského holdingu Czechoslovak Group (CSG) David Chour uvedl v rozhovoru pro týdeník Euro, že letos očekává tržby přes 2 mld. EUR (cca 48 mld. Kč). To by znamenalo zhruba zdvojnásobení tržeb oproti loňskému výsledku 24,9 mld. Kč. Firma dříve uvedla, že pokud by loni držela akvírovanou italskou firmu Fiocchi Munizioni po celý rok a ne až od prosince, tržby by činily cca 34 mld. Kč. To implikuje, že letošní růst nebude pramenit pouze z této akvizice, ale že je společnost schopna vytvářet i významný organický růst v tržbách. Konsolidovaný zisk by měl letos být cca 500 mil. EUR (12 mld. Kč), což znamená znásobení z loňské úrovně 3,5 mld. Kč. Výhled poskytnutý výkonným ředitelem hodnotíme pozitivně ve vztahu k vydaným dluhopisům CSG 8,00/2028, které se obchodují na pražské burze.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.