ČEZ získá od státu úvěr 3 mld. EUR na zajištění obchodů s energií

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Společnost ČEZ podepsala s Ministerstvem financí ČR úvěrovou smlouvu, podle níž získá úvěr až 3 mld. EUR. Účelem půjčky je zajištění obchodů s energetickými komoditami na burze. V důsledku rostoucích cen energií a nedávné změny pravidel komoditní burzy totiž prudce rostou nároky na zajištění pozic. ČEZ z úvěru načerpá v nejbližších dnech 2 mld. EUR a zbylou 1 mld. může čerpat do pěti dnů od požadavku. ČEZ měl na konci 1Q rekordní likviditní pozici 84,5 mld. Kč, nicméně společnost může podle vyjádření finančního ředitele Martina Nováka potřebovat ještě vyšší hotovostní rezervy v případě, že dojde na komoditních burzách k dalším cenovým šokům. Další podmínky úvěru jako úroková sazba nebyly uvedeny. Zprávu hodnotíme pozitivně, neboť ČEZ může díky úvěru výrazně posílit svoji likviditní pozici pro komoditní obchody.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.