Erste Group: Informace z konferenčního hovoru

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Erste Group včera dopoledne pořádala konferenční hovor k výsledkům za 3Q, kde mimo jiné zaznělo:

  • V rámci schváleného programu zpětného odkupu akcií až do výše 300 mil. EUR již banka odkoupila přibližně 6 milionů akcií (1,4 % z vydaných akcií) a při současných tržních cenách tak zbývá koupit ještě přibližně 3 mil. akcií.
  • Ohledně výhledu pro příští rok, kde management očekává návratnost vlastního kapitálu (ROTE) okolo 15 %, generální ředitel Willi Cernko řekl, že je o jeho naplnění pevně přesvědčen a za tímto cílem banka nezaostane. Očekávaný pokračující růst výnosů by měl být v příštím roce tažen spíše výnosy z poplatků než úrokovými výnosy, úvěrové portfolio by mělo pokračovat v růstu okolo 5 % r/r, růst nákladů by měl zpomalovat a rizikové náklady by měly setrvat na nízkých úrovních.
  • Dopad ukončení úročení povinných minimálních rezerv bude ve 4Q přibližně 18 mil. EUR v ČR a 16 mil. v zemích eurozóny. Pokud by sazby zůstaly na současných úrovních, což se nepředpokládá, dopad do čistých úrokových výnosů v příštím roce by byl 120-130 mil. EUR. V Maďarsku a Rumunsku management podobný krok, jako udělala ČNB a ECB, neočekává.

Z našeho pohledu bylo vyznění konferenčního hovoru neutrální a nepřinesl žádné významnější informace, které by měly dopad na obchodování s akciemi.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.