O2 CR: Dle ČTÚ může analýza trhu umožnit regulaci ceny mobilních dat

1-minutové čtení
J&T specialistaDle šéfky ČTÚ Hany Továrkové bude úřadem na podzim dokončena analýza trhu, která může posloužit jako podklad pro případnou regulaci velkoobchodních cen mobilních dat. Továrková o tom informovala na konferenci k telekomunikacím. Samotná regulace by byla možná v případě, že by analýza ukázala nedostatečné konkurenční prostředí v rámci poskytování mobilních dat v ČR. ČTÚ by údajně zamýšlel regulovat zmíněné služby alespoň tři roky a sliboval by si od podobného kroku plošné snížení cen mobilních dat. Ceny mobilních dat jsou dlouhodobě tématem na domácím trhu. Navíc se mohou stát větším tématem před volbami. Případná regulace by nebyla vnímána pozitivně pro telekomunikační společnosti včetně O2 CR.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.