Makro: U výrobců pokračuje pokles inflačních tlaků

2-minutové čtení
J&T specialistaV květnu mezi výrobci dál pokračoval pokles inflační tlaků a odeznívání předchozího nákladového šoku. Index cen průmyslových výrobců (index PPI) v květnu meziměsíčně poklesl o 0,8 % m/m a tempo meziročního růstu kleslo na 2leté minimum 3,6 % r/r (6,4 % r/r v dubnu).  U meziročního tempa se projevil vliv vysoké srovnávací základny loňského roku a také letos další propad cen energií (-1,9 % m/m) a dalších materiálů (-0,8 % r/r). Na postupné zpomalování inflačních tlaků ukazuje i jádrová inflace (index bez cen energií), která klesla na 2leté minimum 2,6 % r/r (5,7 % r/r v dubnu). Původní nákladový šok odeznívá, ale samotný inflační vývoj se ještě nestabilizoval. Poslední měsíce klesají ceny komodit a materiálů, ale růst cen služeb mezi výrobci zůstává relativně stabilní (6,2 % r/r v květnu vs. průměr 6,1 % za 3M).

V květnu došlo k prudkému propadu cen zemědělských výrobců (-5,2 % m/m v květnu), šlo již o čtvrtý pokles v řadě a v meziročním srovnání ceny zemědělské produkce propadly o 10,2 % r/r (+0,1 % r/r v dubnu). Ve stavebnictví také dochází ke zvolnění dynamiky, a to jak u cen stavebních materiálů (2,4 % r/r v květnu vs. 6,0 % v dubnu), tak stavebních prací (6,9 % r/r vs. 7,8 % v dubnu).

Data opakovaně naznačují, že odeznívá část předchozího nákladového šoku, ale zvolnění celkové inflace je pozvolný proces. Výsledky potvrzují naše očekávání, že ČNB letos většinu roku ponechá úrokové sazby (2T repo 7,00 %) beze změny.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.