Sazka Group: Regulátor schválil dobrovolnou nabídku odkupu akcií OPAP

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Řecká Komise pro obchodování na kapitálových trzích schválila dobrovolnou nabídku Sazka Group (SG) na odkup akcií řecké loterijní společnosti OPAP. Nabídku SG, která nyní  prostřednictvím podílu v Emma Delta Management ovládá přibližně 32,7 % akcií OPAPu, oznámila již 8. července. Termín pro akceptaci nabídky jsou 4 týdny od data zveřejnění, tedy od 1. do 29. října. Neočekáváme, že by akceptace byla příliš vysoká vzhledem k tomu, že nabízená cena 9,12 EUR za akcii je nižší než současná tržní cena (9,4 EUR). Cílem Sazka Group je prostřednictvím dobrovolné nabídky a následným postupným dokupem na trhu dosáhnout 50% podíl ve společnosti.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.