O2 CR: Získala nové dluhové financování

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.O2 CR oznámila, že upsala nové kolo dluhopisů tzv. Schuldschein v celkové hodnotě 160 mil. EUR, což je více než se dříve uvádělo (100 mil. EUR). Úpis byl proveden celkově ve čtyřech tranších na 5 a 7 letých splatnostech (plovoucí i fixní úročení). Cena byla stanovena u 5 letých dluhopisů na EURIBOR/střed-swap +120 b.b. a u 7 letých dluhopisů na EURIBOR/střed-swap +140 b.b., tedy vždy na spodní hranici dříve uváděného rozpětí. Očekáváme, že získané prostředky budou využity na přefinancování stávající obdobné linky, která je průměrně o 10 b.b. dražší. Lepší úvěrové podmínky vnímáme mírně pozitivně vzhledem k tomu, že by měly dále přispět k tvorbě čistého zisku společnosti.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.