Pražská burza přidává novou obchodní fázi po aukci

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Burza cenných papírů Praha přidá od pondělí 30. 11. 2020 novou fázi obchodování. V 16:10 bude začínat na akciovém trhu standardní závěrečná aukce, přičemž po jejím konci v 16:15 začne nová fáze, tzv. obchodování za závěrečnou cenu. Během ní bude možné obchodovat dalších deset minut se všemi tituly pouze za cenu, která vzešla z předcházející aukce. Tato fáze bude končit v 16:25. V případě dluhopisů bude celý zmíněný proces začínat o 10 minut dříve než v případě akcií. Více informací je možné nalézt na webu pražské burzy.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.