PMČR: Očekávané výsledky a dividenda za 2021

2-minutové čtení
J&T specialistaPhilip Morris ČR (PMČR) zveřejní své celoroční výsledky 29. 3. 2022. Očekáváme, že nekonsolidované tržby vykážou meziročně stagnaci na 15,3 mld. Kč. I přes silný pokles domácí spotřeby tradičních cigaret (přeshraniční nákupy) by měly celkové tržby firmy stagnovat díky rostoucímu podílu bezdýmových produktů, které jsou ve vyšším cenovém pásmu.

Pokračující vliv Covid-19 na prodeje společnosti (pokles přeshraničních prodejů) a směnný kurz výrazněji ovlivní i provozní marži, kde čekáme pokles marže EBITDA o 1,9 p.b. na 31,7 %. V absolutní výši by měla EBITDA vykázat 4,85 mld. Kč (-5,7 % r/r). Slabší provozní výsledek bude znamenat 4,9% pokles čistého zisku na 3,3 mld. Kč, tedy na akcii (EPS) ve výši 1 199 Kč.

I přes pokračující obtíže spojené s pandemií by měla firma vykázat velmi solidní čísla. To by se mělo projevit i do návrhu zajímavé hrubé dividendy ve výši 1 200 Kč/akcii, tj. 7,1% hrubý div. výnos. Předpokládáme, že pokud čísla naplní naše očekávání, tak by nemělo dojít k výrazné tržní reakci.

Nekons. v mil. Kč. IFRSOček J&T 20212020r/r
Tržby15 29015 301-0,1 %
EBITDA4 8465 139-5,7 %
    EBITDA marže31,7 %33,6 %-1,9 p.b.
EBIT4 0374 328-6,7 %
Čistý zisk3 2923 461-4,9 %
EPS (annualizovaně Kč)1 1991 261-4,9 %
Oček. DIV (Kč/akcii)1 2001 260-4,8 %

Zdroj: PMČR, J&T Banka


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.