Zbrojařské společnosti formují trend na příštích deset let

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  


Zbrojařské společnosti formují trend na příštích deset let
#Trendy#Starosti

Konec mírové dividendy. Tak by se dalo s definitivní platností popsat období, které začalo loňskou invazí Ruska na Ukrajinu. Za mírovou dividendu se označovala situace, kdy si po rozpadu Sovětského svazu a Varšavské smlouvy západní země mohly dovolit výrazně snížit výdaje na obranu. Konflikt se silným protivníkem už nehrozil, tak proč udržovat velké armády a kupovat drahé zbraně, když lze prostředky přesunout v rámci státních rozpočtů jinam.

A mírová dividenda byla bohatá. Země západní Evropy postupně snižovaly výdaje na obranu coby podíl hrubého domácího produktu ze 3 procent na začátku 80. let až na 1,5 procenta před 5 lety. Mimořádně silnou redukční dietu nasadila armádě kdysi mocná Velká Británie, kde výdaje klesly z téměř 6 procent na 2,5 procenta národního produktu.

S konfliktem té délky a intenzity, jakou pozorujeme dnes, nikdo nepočítal. Investiční banka Goldman Sachs odhadla, že výdaje na obranu evropských členů NATO vzrostou během příštích pěti let o celou jednu třetinu s tím, jak se vlády snaží narychlo své armády dozbrojit a zvětšit. Největší tempo růstu výdajů se čeká u Polska a Německa, nedaleko za nimi bude Itálie a Španělsko. Německo dokonce navýšení standardního rozpočtu doplnilo vznikem speciálního fondu na modernizaci armády o velikosti 100 miliard eur. Za mimořádně slabé místo náš západní soused považuje letectvo. Podle údajů Bundestagu jsou třetina vojenských letadel a více než polovina vrtulníků neschopné nasazení.

Investoři tuto příležitost okamžitě pochopili. Akcie zbrojařských firem si připsaly skokové růsty loni po začátku invaze, ale tím se příležitost nevyčerpala. S tím, jak zvýšení obranných rozpočtů dostávalo v jednotlivých zemích konkrétní rysy, investoři zaceňovali větší jistotu, že porostou tržby a zisky zbrojních firem. Letos od začátku roku se index akcií zbrojních společností v Evropě zhodnotil o 20 procent, přesně dvakrát rychleji než široký celoevropský index. Renesance zbrojařů a obnova výrobních kapacit podle všeho není vlna, která rychle přejde. Vyčerpané zásoby munice a zbraní se budou doplňovat řadu let. Zbrojařské firmy mohou být novým investičním trendem na dekádu dopředu.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.